مونو پروپیلن گلیکول

مونو پروپیلن گلیکول

مونو پروپیلن گلیکول یا همان مونو پروپیلن گلایکول (Monopropylene Glycol)، یکی از مشتقات پروپیلن اکساید (C3H6O) است، که به صورت مایعی بی رنگ، روغنی، شفاف، بی مزه و جاذب رطوبت و بدون بو مشاهده می شود. این ترکیب طی یک فر آیند دو مرحله ای تولید می شود. مرحله اول : از واکنش آب و …

مونو پروپیلن گلیکول ادامه »