مونو پروپیلن گلیکول

مونو پروپیلن گلیکول

مونو پروپیلن گلیکول یا همان مونو پروپیلن گلایکول (Monopropylene Glycol) ، یکی از مشتقات پروپیلن اکساید (C3H6O) است ، که به صورت مایعی بی رنگ ، روغنی ، شفاف ، بی مزه و جاذب رطوبت و بدون بو مشاهده می شود. این ترکیب طی یک فر آیند دو مرحله ای تولید می شود.مرحله اول : …

مونو پروپیلن گلیکول ادامه »