جولای 26, 2020

واکس جداکننده | جدا ساز

واکس جداکننده (عوامل رها ساز) ، در ماتریس های رزین و در سطح قالب استفاده می شوند. انتخاب درست رها ساز موجب بهبود زمان ، افزایش […]