آب ژاول یا هیپوکلریت سدیم چیست و کاربردهای آن کدامند ؟

آب ژاول | سدیم هیپوکلریت (Sodium hypochlorite) ، یک ترکیب شیمیایی با فرمول NaClOاست ، که شکل محلول این ماده تجاری ، در بین افراد فارسی زبان با عنوان مایع سفیدکننده یا وایتکس مشهور است. این ماده کاربرد فراوانی در گندزدایی ، سفیدکردن و بوزدایی دارد. اگر برای صنعت خود نیازمند سدیم هیپوکلریت هستید ، …

آب ژاول یا هیپوکلریت سدیم چیست و کاربردهای آن کدامند ؟ ادامه »