می 19, 2022
حلال 406

حلال 406

حلال 406 ، یکی از مهمترین و اصلیترین حلال های مورد استفاده است. که از هیدروکربن های پارافینی و سیکلوپارافینی با تعداد کربن C8- C5 تشکیل […]