سیکلوپنتان

سیکلوپنتان (که C پنتان نیز نامیده می شود)، یک هیدروکربن آلی حلقوی بسیار قابل اشتعال با فرمول شیمیایی C5H10 و شماره CAS 287-92-3 است که از حلقه ای متشکل از پنج اتم کربن تشکیل شده است که هر کدام با دو اتم هیدروژن در بالا و پایین صفحه پیوند دارند. به صورت مایعی بی رنگ …

سیکلوپنتان ادامه »