گاز R22

گاز R22

گاز R22 گاز R22 چیست و قیمت خرید و فروش آن چقدر است ؟ کلرودی فلورومتان یا دی فلورومنوکلرومتان یک هیدروکلرو فلوئورو کربن (HCFC) است. این گاز بی رنگ، بیشتر با نام های HCFC-22 یا R-22 یا CHClF شناخته می شود. معمولاً به عنوان پیشران و مبرد استفاده می شود. این کاربردها تحت پروتکل مونترال …

گاز R22 ادامه »