جولای 26, 2020
گاز r141a

گاز R-134-a

گاز R-134-a ، یکی از اعضا خانواده گازهای مبرد HFC است. گاز 134 ، یک گاز فاقد اتم کلر ، غیر سمی ، بیرنگ و غیر […]
جولای 26, 2020
گاز r22

گاز R22

گاز R22 ، عضوی از خانواده بزرگ هیدرو فلوئور کربن ها است. این گاز بی رنگ و بی بو ، به طور گسترده به عنوان گاز […]