کالیفون

کالیفون

کالیفون (به انگلیسی : colophony)، که با اسامی کلوفان، گام رزین، گام روزین، روزین و قیر یونانی معروف و شناخته شده است. نوعی رزین جامد است که عمدتا از مخروط ها، کاج ها و برخی گیاهان دیگر تولید می شود. این ترکیب نیمه شفاف است، و با رنگ زرد تا سیاه در محیط دیده می …

کالیفون ادامه »