آوریل 6, 2021
کالیفون

کالیفون

کالیفون چیست ؟ کالیفون (به انگلیسی : colophony) ، که با اسامی کلوفان ، گام رزین ، گام روزین ، روزین  و قیر یونانی معروف و […]