سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانون سیکلوهگزانون (به انگلیسی : Cyclohexanone)، در صنعت با اسامی همچون  کتو سیکلوهگزانون، کتوهگزامتیلن، ریتادر، آنون، سیکلو هگزانون و CYC مشاهده می شود. این ترکیب مایعی بی رنگ با نقطه جوش بالا است. که از اکسایش سیکلوهگزانول توسط اسید کرومیک تولید می شود. و کاربرد زیادی در رنگ، علف کش، چسب، لاک ناخن و پلاستیک …

سیکلوهگزانون ادامه »