نرمال بوتانول

نرمال بوتانول

نرمال بوتانول (n-butanol) یا همان بوتانول ، یک نوع گاز بی رنگ است که به طور عمده از نفت و گاز طبیعی به دست می آید. در صورت ترکیب با هوا در غلظت های پایین ، باعث تشکیل ماده انفجاری و آتش گیر می شود. این ترکیب کاربرد زیادی در صنعت ، به عنوان ماده …

نرمال بوتانول ادامه »