ژانویه 13, 2022
نرمال بوتانول

نرمال بوتانول

نرمال بوتانول (n-butanol) یا همان بوتانول ، یک نوع گاز بی رنگ است که به طور عمده از نفت و گاز طبیعی به دست می آید. […]