جولای 13, 2020
تی دی ای

تی دی ای یا تولوئن دی ایزوسیانات

تولوئن دی ایزوسیانات (Toluene-2,4-diisocyanate (TDI)) یا تی دی ای ، یکی از اعضاء گروه ایزوسیانات است. که به صورت مایعی بی رنگ تا زرد یا تیره […]
جولای 7, 2020
تولوئن دی ایزوسیانات

تولوئن دی ایزوسیانات چیست؟

تولوئن دی ایزوسیانات چیست؟ تولوئن دی ایزوسیانات با مخفف تی دی ای در بین صنعتگران معروف و شناخته شده است. تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) و ترکیبات […]