گاز R141b

گاز 141 (گاز R141b)، که به عنوان عوامل پف زا (Blowing Agents) در صنعت پلی یورتان یا گاز دی کلروفلوئورواتان HCFC 141 b مشهور و شناخته شده است. یکی از مهم ترین گازها است که به عنوان عامل فوم زا در تولید فوم‌های سخت پلی یورتان مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه این مطلب …

گاز R141b ادامه »