واکس جداکننده | جدا ساز

واکس جداکننده (عوامل رها ساز) ، در ماتریس های رزین و در سطح قالب استفاده می شوند. انتخاب درست رها ساز موجب بهبود زمان ، افزایش ماندگاری جزئیات سطح و به خیس شدن بهتر الیاف ها کمک می شود. در ادامه به معرفی این محصول ، کاربرد ، آنالیز و قیمت خرید و فروش آن …

واکس جداکننده | جدا ساز ادامه »